Powód wniósł o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę kwoty (…) przez zajęcie ruchomości, wierzytelności z rachunku bankowego (…); Zgodnie za art 736 par 1 pkt 1k.p.c wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia. Nie ulega wątpliwości, że wskazanie sposobu zabezpieczenia winno być na tyle szczegółowe, aby umożliwość wykonanie postanowienia zabezpieczającego. Wskazany przez powoda sposób zabezpieczenia nie spełnia tego wymogu – konieczne jest określenie przynajmniej nazwy banku, w którym prowadzony jest rachunek strony pozwanej, skonkretyzowanie wierzytelności i ruchomości, które mają zostać zajęte.

Mając powyższe na uwadze, zarządzono zwrócenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Tak sobie myślę, że jeszcze muszę zostać komornikiem, sędzią, adwokatem, prokuratorem i dopiero wtedy iść do sądu. Wskazałem już co, komu i dlaczego. Teraz mam jeszcze powiedzieć skąd i jak. I nie pytać za dużo, grzecznym być.

Państwo Prawa.

Z drugiej strony – okazuje się, że łatwiej nie płacić. I niech mi coś udowodnią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top